Poate fi citită ediția a treia a reviste „Fantastica magazin”. Ediția care a apărut în luna martie, cuprinde puțin peste 100 de pagini și are 10 rubrici, „Povestiri recomandate”, „Eseu/Critică literară”, „Mistere”, „Portretul unui artist”, „Bandă desenată”, „Carte recomandată”, „Apariții editoriale”, „Noi apariții la «Cristian Plus Art»”, „Poșta redacției”, „Povestiri ultrascurte”, echipa redacțională, coordonată de Mircea Liviu Goga compunându-se din următorii redactori: Gabriela Păsărin, Mihai Cranta, Mihai Cristian Dumbravă, Victor Martin, redactorii corespondenți fiind, Ovidiu Cristian Dinică, Györfi-Deák György, Dan Popescu, Maria Velisco, Pompilian Tofilescu, Cristian Cârstoiu. Editor este „Cristian PlusArt”, iar ilustrația copertei, precum și imaginile celei de-a treia ediții a revistei reprezintă fotografii-print după tablourile semnate, Marius Ovidiu Burhan, artist vizual.

Din articolele apărute în cea de-a treia ediție a revistei, remarcăm, articolul intitulat „Fantasticul în evoluție”, semnat prof. univ. dr. habil. Gabriela Păsărin, apoi, din conținutul paginilor cu rubrica „Povestiri recomandate”, amintim aici, „Tango cu samurai”, Rodica Bretin, „Ceasornicarul”, Aurel Cărășel, „Orașul de la capătul lumii”, Mircea Liviu Goga, „Femeile, în carne și oase” de Babits Mihály.

La „Eseu/Critică literară”, avem un articol semnat de Adrian Bancu, „Victor Martin: Egal cu tine însuți” și încă patru articole semnate de autorii, Victor Martin, Florin Manolescu, Mircea Liviu Goga și Györfi-Deák György. La rubrica „Portretul unui artist”, Daniel Cristian Dumitru se află în dialog cu Marius Ovidiu Burhan, iar la rubrica „Bandă desenată”, semnează Viorel Pîrligras și Valentin Iordache. La rubrica „Mistere” se află două articole, unul semnat de Mircea Liviu Goga, „Craniile Paracas” și celălalt semnat de Sebastian Stan „Mistere și trăsnăi”, iar la rubrica „Cartea recomandată” se poate citi un fragment din romanul „Lenea” a lui Victor Martin.

Revista, bine scrisă, cu pasiune și deschisă tuturor iubitorilor genului S.F., întregește bogatul patrimoniu al acestui gen de literatură, dar aduce și un plus de culoare în peisajul publicațiilor S.F., pentru că, da, în paginile ei, autorii și activitatea lor este bine promovată.