Este un nou volum de eseuri,interviuri și articole de poziție, adunând între coperțile lui cam tot ce înseamnă publicistica lui Gheorghe Săsărman din ultimii zece ani, adică 2009-2019.
Volumul , apărut la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, îl continuă, firesc, pe ÎNTRE OGLINZI PARALELE, apărut la aceeași editură în 2000. Câteva portretizări sunt scipitoare: cele despre Ion Hobana, Mircea Opriță. O subliniere aparte pentru fișa biobibliografică de la pag 212, intitulată simplu Gheorghe Emil Săsărman, fișă publicată în albumul  comemorativ al promoției 1959 a Liceului „Emil Racoviță” din Cluj. Un eseu percutant RELIGIA CA UTOPIE îi confirmă ideile afirmate și în precedentul volum.
Câteva interviuri, ca și răspunsurile la mai multe anchete, subliniază prudența în fata unor „verdicte”, mai ales în ceeace privește relația dintre ștință și SF, dintre istorie și artă. In fața oglinzii este o carte captivantă, care ne oferă noi pârghii pentru a desluși personalitatea complexă a lui Gheorghe Săsărman.