S-a spart gheața pentru anul universitar 2019-2020 la Helion. În prima ședință din această toamnă s-a prezentat numărul dublu tipărit 3-4/2019 cu un total de 82 de pagini. S-au realizat afișe pentru programul Helion până la sfârșitul acestui an calendaristic.

A citit o povestire SF de 4 pagini Adrian Bancu, cu titlul „Newville”, după o distanță mare de la ultima sa povestire citită în club, probabil din secolul trecut.

S-a discutat despre numărul  online „100” care e în pregătire cu echipa redacțională cea nouă.

S-au redat, după ce s-au derulat pe mers rapid înapoi, amintiri din fandom și despre destinele unor helioniști din veacul trecut, din memoria „bionică” a lui Cornel Secu.