„Să-ţi spun acum ce e pricoliciul. Nu numai poporul nostru, ci multe-multe din lume, mai că aş zice că toate, cred că anumiţi oameni se pot preface în animale vătămătoare. Credinţa asta o au tot aşa sălbaticii de prin Africa şi Australia, cum au avut-o şi înţeleptele neamuri vechi ale grecilor şi romanilor.

 Dar e o încurcătură mare cu credinţa asta. Unii cred că numai vrăjitorii se pot face lup ori câine, ori porc, ori bivol, ori alt animal; dar şi într-asta se despart, că unii zic că vrăjitorii se prefac aşa drept bătaia lui Dumnezeu pentru relele lor şi astfel aleargă cât e noaptea; iar alţii, că se prefac de bunăvoie în animale rele, ca să facă stricăciuni. Iar alţii zic că vrăjitorii se prefac în animale nu când voiesc, ci când le vine sorocul, adică „boala”, care ar fi cam ca năpîrlirea la pasări şi ca schimbarea pielii la şerpi ori a coarnelor la cerbi. Apoi iarăşi sunt alţii care ştiu că nu vrăjitorii se prefac animale, ci că tocmai ei prin vrăjile lor îi prefac pe alţi oameni, pe care au ură şi-i poartă în goană peste hotare. Apoi alţii spun că nu e nevoie să fie vrăjitor omul care se preface pricolici; poate să fie om cinstit şi cumsecade şi se face ori lup, ori câine fără să ştie, tocmai cum lunaticii umblă fără ştirea lor pe acoperişul caselor. Dar de ce se face animal, nu se prea ştie, ori că l-a luat în stăpînire diavolul aşa tam-nesam, cum se zice, ori că are „boala” în el. Nu o spun toţi la fel nici când e vorba de animalul în care se preface omul. Unii, că numai în câine, alţii numai în lup, alţii că într-amândouă acestea, iar alţii că în orice fel de  animal răutăcios, alţii ca în orice fel de animal negru, iar o seamă zic că numai într-anumite animale, cam acestea: lup, câine, pisică, bivol, porc, capră, cal, paianjen, muscă, scorpie, şarpe, broască. După credinţa îndeobşte a românilor, nu se poate preface in oaie şi porumbel, că sunt animale blânde şi sfinte. Iar după cât ştiu eu, nu se mai poate preface în animale care au fost şi sunt sfinte în credinţele deşarte, în albină, arici, cerb şi rândunică.

 Vezi d-ta ce lucruri de-a valma! Bunăoară, ştii că animalele negre alungă duhurile rele, că de-aceea se zice totdeauna în descântece: „Du-te unde cocoş negru nu cântă, câine negru nu latră, vacă neagră nu mugeşte şi nici preotul nu toacă” şi totuşi omul se face pricolici în chipul animalelor negre. Asta nu se prea potriveşte, după firea lucrurilor, dar poporul nu-şi bate capul cu potriviri când are să născocească minuni. Ştii că ţăranii cred că dracul fuge de tămîie şi de cruce cu atîta spaimă, încît chiar şi o cruce făcută cu limba în gură îl scoate din sărite. Asta e cu lege. Dar cum se potriveşte că tot ţăranii se tem noaptea să treacă prin cimitir, iar să intre în biserică singuri noaptea, n-ar face-o pentru bogăţia lumii. Că e dracul în  cimitir, ba chiar în biserică. Se poate neghiobie mai mare? O cruce făcută cu limba sperie pe dracul, dar printre zecile de cruci din cimitir el se plimbă ca prin lobodă, ba intră în biserică şi nu se teme de toate acelea lucruri sfinte câte le vede, cu toate că pe câmp ori pe deal, când arunci după el numai cu un fir de tămâie, fuge fuga orbului  de dă prin gropi. Nepotriviri de acestea ţi-am mai arătat şi-ţi voi mai arăta, că sunt câţi peri în cap.

 Să ne întoarcem la pricolici. Trei lucruri ţi le voi pune în vedere ca să te luminezi. Dar mai întâi, să bagi de seamă şi să desparţi lucrurile, să nu ţii că strigoiul şi pricoliciul sunt una. Amândoi se prefac în animale, dar unul e suflet mort şi altul suflet viu. Pricoliciul e un om care trăiește, iar  strigoiul e un mort care se scoală din  mormânt ca să ia ori să nu ia chip de animal, căci strigoiul poate veni şi în chipul avut, al celui de om. Vezi că nu ştii care e minune mai mare: că se preface un om viu în lup, ori se scoală un mort din groapă, ca să-şi facă mendrele. Ţăranii cam amestecă lucrurile, numindu-i strigoi şi pe unul şi pe altul, ba numește strigoi -şi mai ales strigoaice- şi pe vrăjitorii cei ce se îndeletnicesc numai cu chiţibușuri, cu luarea manei, cu furatul somnului copiilor, cu descântece şi alte şolomonării mai lesne de făcut.

 Lucrurile acestea să le desparți, strigoi e una, pricolici alta. De strigoi îţi voi spune când va veni rîndul. Acum, întîi de toate, poți să bagi de seamă că firea cea deosebită a oamenilor are asemănare cu firea unor animale. Unul e blînd şi lesne de purtat de nas, are firea oii. Altul e lacom şi obraznic, are firea porcului. Altul fățarnic, care te muşcă pe furiş, deci are firea unor câini. Altul e hrăpăreț, răutăcios, vrea mereu să facă răul, are firea lupului. Unul are firea şarpelui, altul a caprei şi așa mai departe. De aceea îi şi numim pe oameni cu numele unui animal, care spune mai mult cu o singură vorbă decât oricâte alte tălmăciri. Când zici: „e un câine de om”, „e un şarpe”, „e boul lui Dumnezeu”, „scorpie ce ești!”, „porcule!” şi câte altele, nu-i așa că ajunge să-mi arăți omul?

 Dintre toate însușirile rele ale omului, răutatea este cea mai nepricepută. Că ești zgârcit, ori mândru, ori lacom, ori stricat, toate sunt ale omului.  Dar să fii rău, să n-ai pentru nimeni vorbă bună, tot dosnic şi întunecat, hrăpăreţ, fără milă, zăvistnic, să loveşti pe la spate, numai tu să trăieşti şi toţi să piară, să-ți vinzi fraţii şi părinţii – acestea sunt ale diavolului. De unde vine atâta răutate în suflarea lui Dumnezeu? Nici temei n-are răutatea de inimă, ca alte însușiri rele, căci toate strică numai celui ce le are, dar răutatea strică tuturor, căci pustiește şi dărâmă, sugrumă şi ucide. Iar asta e mai ales firea lupului şi a câinelui; lupul ca hrăpăreț şi câinele ca dușman ce te mușcă pe furiș. De aceea, poate înțelegi acum de ce pricoliciul, după credința poporului, se face mai ales lup ori câine. Omul acesta aşa de răutăcios, viclean şi fățarnic, cu fire de lup, nu mai e om, ci lup, zic cei ce-l cunosc. Dar dacă el e într-adevăr un lup în chip de om? E lesne s-ajungi până la credința că el, neputându-şi sătura poftele răutății lui, ca om, din când în când se face lup ca să omoare si să facă răul după poftă. Să-l facă orişicum şi orişiunde, căci pricoliciul lup muşcă şi atacă nu numai pe cine are ură și mânie.

 Se spune de o regină, de demult, că pe vremea unui război care a adus pustiirea ţării, după ce a văzut pe bărbatu-său mort în palatul lor, în care intraseră dușmanii şi după ce i-a văzut pe copiii ei morți de sabie, şi-a pierdut mintea şi în fața celei din urmă fete pe care a văzut-o străpunsă de suliți, a început să latre în felul câinilor. Iar de un rege se spune că într-o nebunie ce i-a venit deodată, a sărit la nevasta sa care avea gemeni și-i ținea în brațe, i-a apucat un copil şi ținându-l de picioare l-a izbit cu capul de pereți, iar biata nevastă-sa fugind cu celălalt, s-a aruncat într-o fântână. Vezi dintr-asta că în nebunie regina se închipuia câine, iar regele leu.

 Gândesc că ai priceput din toate că oameni care să se facă lupi şi câini nu sunt. E peste fire să se poată face. E numai o credință, al cărei temei e răutatea de inimă, peste fire de multă, a câte unui om. Nu-l putem înțelege răutăcios într-atâta decât numai că e lup adevărat în chip de om. Deci, nu om care se poate face lup, ci lup care se poate face om. Când vin toanele prostului, face prostii într-una, când i s-abate unui om crunt din fire, bate și omoară ca-n neștire. Aceste sunt „atacuri” ale „boalei”. Atunci omul răutăcios se face lup sugrumător şi apoi iarăși îi trece. Se vede că dintr-aceste „atacuri”, numite de învățaţi paroxisme, au făcut popoarele „sorocurile” pricoliciului şi au luat ca adevărat ceea ce se spune numai ca pildă.

 Noi zicem „în furie omul devine fiară”, cu apucături de fiară adică, să zicem de „lup”, dar nu luăm vorba în înțelesul că într-adevăr omul se face cu  patru labe, cu păr pe el, mai scurt, fiară ca în pădure. Dar poporul așa a luat-o.”

George Coșbuc