Fie spaţiul de joc o masă. Linia imaginară de mijloc defineşte cele două spaţii de joc. Obiectele tale pot invada spaţiul adversarului tău (bricheta, documentele, paharul). Celălalt are reacţii. Analiza lor rapidă te va ajuta să stabileşti următoarele secvenţe din scenariul tău local. Un eveniment controlat are o serie de sarcini. Vrei să convingi. Vrei să te afirmi. Evenimentul poate fi un discurs. Evenimentul poate fi o conferinţă de presă. Evenimentul poate fi un miting. Sarcinile evenimentului pe care vrei să-l construieşti trebuie să-ţi fie foarte clare. Nu aglomera un eveniment cu sarcini. Studiază posibilităţile ca evenimentul să-ţi scape de sub control. Grupurile se structurează din punct de vedere informaţional. Membrii unui grup se pot afla într-o poziţie de echilibru informaţional dacă numărul lor nu depăşeşte cifra 16. 16 este un ordin din şirul numerelor mari. Când grupul creşte din punct de vedere structural apar bifurcaţii de scindare, dizolvare, ierarhizare. Imaginea unui grup este fie suma imaginilor membrilor fie o integrală. Funcţiile grupului vor determina dinamica imaginii grupului. În funcţie de obiectivele unei campanii de imagine, ţintele pot fi reale sau virtuale. Ţintele virtuale pot fi ascunse opiniei publice. Virtualitatea asigură capacitarea vectorului-de-imagine. Vectorul poate fi un personaj public sau un sistem organizat. Virtualitatea ţintelor oferă marje de siguranţă în raport cu cerinţele reale ale campaniei de imagine. Construcţia imaginii nu se poate face în absenţa interpretării. Interpretarea nu se poate face în lipsa informaţiilor. O imagine poate fi considerată o lume mică. Modelul uşurează analiza de imagine. O lume mică se află interconectată. Analiza conexiunilor ei asigură o predicţie. Imaginile sunt, în desfăşurarea lor, lumi predictibile. Lumile mici pot fi introduse în modele ideale. Analizând o imagine dată poţi stabili direcţiile de evoluţie. În cazul unui conflict, interpretarea lumilor mici dă posibilitatea abordării unor tactici conforme dinamicii imaginilor. Imaginea are propria ei dinamică. În raport cu durata, o imagine poate suferi diverse metamorfoze. Mitul şi legendele sunt forme superioare ale imaginii. Dinamica este susţinută de operatorii de imagine. Operatorii de imagine sunt fie indivizi, fie grupuri, fie mase . Dinamica nu trebuie confundată cu mobilitatea personajului sau a unei structuri politice, culturale, de afaceri. Dinamica imaginii este disponibilitatea unei imagini de a se mişca în planul profund al imaginarului colectiv.

Credit art: Quintuscassius