Toată vara au umblat printre agenţii noştri nişte vorbe aiuritoare. Marile noastre întinderi informaţionale trepidară. Se zvonea că ne apropiem de o stranie bifurcaţie. Trompeţii din Ferentari au anunţat-o spre seară cu sunete viguroase, prelungi, asurzitoare. Toboşarii din Balta Albă şi-au rupt mâinile de sticlă. Husarii din Târgu Secuiesc au tunelat domeniile virtuale în goana cailor vrând să găsească bifurcaţia. Ne îndreptam spre ea de o mie de ani fără ca măcar s-o bănuim şi fără ca astrofizicienii fericiţi din Turnu Măgurele, din Botoșani şi Reșița să-i descopere prezenţa periculoasă în spuza stelelor pe care le cercetau cu atâta vioiciune. Era ca şi cum ne-am fi aruncat orbeşte într-un vârtej virtual fără să luăm seama la pericolele care ne pândeau. Eremiţii reformaţi din Colentina puseră la cale dărâmarea zidului din Berlin în timp ce Obin Oba se întâlni cu vicepreşedintele Weinberger, în mare secret, la bordul submarinului galben pe care Abu Kadâr îl ancorase nu departe de Brăila, în apropiere de Insulele Diavolului. Generalul Başkaev se certă cu augusta oficială din Timișoara iar cavaleriştii din Dealul Spirii îi adresară o scrisoare plutonierului Slatt anunţându-l că se vor petrece evenimente tragice. Pneumaticii din Chitila aflară că Petra Petronius ar fi descoperit o celulă bizară ce avea o uriaşă pereche virtuală. Bobolina le promise electricilor din Caracal că o să afle întreg adevărul dar locotenenţii împăratului Ogawa îi puseră întruna beţe în roate. Pricoliciul de la Arsenalul din Cotroceni povesti tuturor că avusese un coşmar şi că era posibil ca întreg universul plin de universuri să fie înfăşurat într-o mantie înstelată de magicienii secretului. Pricoliciul se visă în Munții Bucegi şi se jură că văzuse pentru prima oară în viaţa lui un diamant de lumină veche. Iar domnul Iohannis își prezentă demisia la Bruxelles.

Credit art: QuintusCassius