Alina Cuiedan

1. COZZZMONAUTICA, 2022, UN EȘEC LAMENTABIL

Cu un titlu așa de atractiv acest proiect guvernat de Asociația „Foc și Pară” din Timișoara în asociere cu Ștefan Tiron din București, ar fi trebuit să fie ceva grozav.

Un proiect pe placul Centrului de Proiecte al Primă­riei Timișoara, care i-a asigurat o finanțare generoasă.

Mai mulți membri ai clubului Helion au partici­pat la majoritatea manifestărilor din cadrul proiec­tului desfășurat în lunile septembrie și octombrie 2022 în sala INDECIS a asociației „Foc și Pară” (Piața Libertății, de fapt Str. Coriolan Brediceanu, numărul 2, etajul 1).

Imposibil de obținut informații de la purtătoarea de cuvânt a Asociației, Alina Doroș, despre o serie de nume înșirate în lunga listă de colaboratorii sau orga­nizatori (spre exemplu, am solicitat date despre cena­clul „Sefeu”, imposibil de obținut.

Am solicitat date despre cine și cum s-au făcut pro­punerile pentru invitații din program. Spre exem­plu care au fost criteriile care au stat la baza invită­rii doamnei Anamaria Borlan din Brașov, ca să țină o conferință de astronomie (ea fiind ani în șir o profe­soară suplinitoare, neavând facultate, de lucru manu­al, pe la școli generale din județul Brașov și făcând o facultate pe bani, aproape de vârsta pensionării).

Întrebați-l pe Ștefan Tiron, zice Alina Doroș. Păi, de ce mai este purtătoare de cuvânt? Sigur că la așa purtătoare de cuvânt nu avea rost să mai continuăm discuția și s-o întreb de ce a fost posibilă conferința Anamariei Borlan, care de prin vară a fost acuzată că a fost turnătoare la securitate.

Ana Maria Borlan, o semidoctă, o nulitate în ceea ce privește cosmonautica, fără trei „z”.

Ștefan Tiron este, pe de altă parte, o fantoșă, tot un semidoct, ca și Anamaria Borlan, tot absolvent la o universitate „fabrică de diplome”, în speță Universi­tatea „Spiru Haret”. Cică absolvent al Facultății de Is­toria Artei. Dacă a citit cineva vreun studiu sau articol scris de acest individ despre o temă tangentă cu Isto­ria Artei (bineînțeles, să fie „ original”, nu cu însăilă- turi și ciupituri grosolane, cum se poartă prin majori­tatea tezelor de licență sau de doctorat pe la majorita­tea „fabricilor de diplome”).

Cum să vină lumea la conferințe încropite cu informații culese de pe Wikipedia, pline de clișee și banalități?

La conferința doamnei Borlan au participat opt persoane, majoritatea fiind organizatori.

Cam așa a fost participarea și la celelalte manifes­tări din cadrul proiectului, mai puțin la expoziția „Pă­durea Antenelor” (un titlu hazardat, poate puțin tan­gent cu tema), unde calitatea lucrărilor participanților a fost bună, iar publicul vizitator a fost ceva mai nu – meros.

Prezentarea proiectului, făcută cu vorbe sforăitoa­re, zornăitoare ( cu un singur „z”), reflectă stilul de re­dactare agreat de Alexandra Riegler de la Centrul de Proiecte Timișoara.

Ușurința cu care Centrul de Proiecte al Munici­piului Timișoara aruncă cu banii contribuabililor timișoreni pe evenimente goale de conținut, banale (dar îmbrăcate în haine de staniol) este foarte aproa­pe de zona penală.

Mulți bani dați la asociații de „doi bani”. Multe organizații nonguvernamentale finanțate de Centrul de Proiecte și-au adaptat regimul de existență sub forma unor „sinecuri” asigurate din punga primăriei Timișoara.

„Z”-urile de la Cozzzmonautica înseamnă mult zgo­mot pentru nimic. Nimicul fiind de fapt un zero, cu „z”, tot de la Cozzzmonautica.

Nici foc, nici pară, ci numai gargară.

Cozzzmonautica, un proiect de mâna a doua, făcut cu oameni fără valoare, după rețeta „ încropeala ia lo- veaua”.

2. L.N. – NEÎNTRERUPTUL

Laurențiu Nistorescu, un băiat bun de la Lugoj, descoperit de profesoara de română Carmen Odan- giu prin 1981 și direcționat, împreună cu un co­leg de liceu, Romulus Popovici, spre clubul Heli­on, ce funcționa pe atunci la Casa Tineretului din Timișoara, este un jurnalist cu vechi state de ser­viciu la “Renașterea Bănățeană” din Timișoara și “Redeșteptarea” din Lugoj.

Este „specialist” în redactarea unor „știri” atât de gonflate, mai abitir decât gogoașa furioasă.

A rămas de pomină o „gonflată” de acum câțiva ani, când, împreună cu un gazetar submediocru de la Ra­dio Timișoara, Radu Ciprian Pop, au inventat o grăma­dă de cenacluri s.f. în mai multe localități din județul Timiș, începând cu Sânnicolau Mare și terminând cu Sânmihaiu Român.

La Sânnicolaul Mare cică s-ar fi înființat cenaclul „Ion Hobana”.

Acum câțiva ani, la un târg de carte găzduit de Cen­trul de Afaceri Timișoara, m-am întâlnit cu Radu Cipri- an Pop, care, alături de Laurențiu Nistorescu, cică ar fi înființat vreo patru-cinci cenacluri în județul Timiș, inclusiv cenaclul „Ion Hobana”, despre care scriau în “Renașterea Bănățeană”.

L-am întrebat pe Radu Ciprian Pop dacă a citit vreo povestire sau eseu de Ion Hobana. L-am rugat apoi să îmi spună un titlu al unei cărți semnate de Ion Hobana.

Radu Ciprian Pop, care îl avea alături pe fiul său, a rămas mut ca o lebădă. Martor la scenă a fost Ion Me- doia, fostul corespondent al ziarului „România Liberă“ la Timișoara.

Recent Laurențiu Nistorescu consemnează în “Renașterea Bănățeană” apariția unui nou număr al revistei Paradox, editată de către cenaclul H.G. Wells din Timișoara.

Prost informat, ca de obicei, Laurențiu Nistorescu zice „editarea în 1972 al revistei Paradox, pe atunci supliment al publicației Forum Studențesc…“ În 1972, 1973, 1974 Paradox nu a fost supliment al revistei ‘Fo­rum Studențesc”. Abia după 1976 s-a întâmplat acest lucru.

Iar zicerea lui L.N. din aceeași notă „practic a mar­cat apariția singurei rețele de presă culturală inde­pendentă din țara noastră în perioada dictaturii“. Fals grosolan. Așa ceva era imposibil în comunism.

O gogomănie specifică logicii lui Laurențiu Nisto- rescu.

Paradox, revista, a apărut cu mari sincope în timp și n-a făcut parte dintr-o rețea de difuzare națională. Ti­rajele ultimelor numere din Paradox sunt foarte mici, abia ajungând membrilor clubului și colaboratorilor.

Scria în 6 iulie 2021 Laurențiu Nistorescu în „Renașterea Bănățeană“ un articol despre „Alecsandri și Kogălniceanu“, doi sociotehnologi ai pașoptismului: „aristocrația moldavă […] care nu uitase momente­le de glorie și căuta îndreptarea greșelilor trecutului pentru reeditarea (s.n.) Ior“.

Reeditarea greșelilor din articolele lui Laurențiu Nistorescu reprezintă o serie neîntreruptă.

Laurențiu Nistorescu, o figură tristă a presei timișorene, gazetar fără noimă, logică și morală.