Apărut la sfârșitul lui august și lansat în a doua zi a ROMCON-ului, numărul 27 al Paradoxului, publicație a Asociației „H.G. Wells” Timișoara, este un număr bun, mai bun decât precedentele apărute în ultimii 3-4 ani, chiar dacă unele articole, mai ales cele teoretice, sunt compilații sau extrapolări mai puțin reușite (vezi articolele semnate de D. Haiduc, L. Nistorescu, D. Treta).

Prozele semnate de regretata Ioana Vișan, Marian Coman și Sergiu Someșan sunt peste medie. O notă în plus pentru povestirea „Adevăratul sfârșit al WWII” semnată de Dușan Baiski, care creează cu umor în grai bănățean o istorioară alternativă într-un sat neaoș bănățean, reușind cu mult talent un final cu dichis.

Livian Leonte