În interiorul SF-ului, ca gen aparte, coexistă o mulţime de abordări şi nuanţe, care au dat naştere în timp unor subgenuri. Unele dintre cele mai recente sunt cyberpunk-ul şi steampunk-ul. Este foarte probabil ca acest proces de diversificare să continue, arătând vitalitatea SF-ului.

Ceea ce dă unitate şi identitate acestei diversităţi în expansiune este, cred, ideea SF, care se află, într-o formă sau alta, inclusă în „substanţa” fiecărui text sau film. Ideea SF străpunge realitatea, o fisurează, perturbând ordinea obişnuită a lumii celei mari, planetară, interstelară sau, dimpotrivă, a unui mini sau microunivers.

Sunt idei SF fascinante prin noutate şi frumuseţe, altele exprimă speranţele omului din totdeauna, de a zbura, de a se întoarce în timp, de a cunoaşte ceea ce se află dincolo de zări etc. Autorii propun noi idei SF sau reinterpretează idei SF existente, privindu-le dintr-o perspectivă nouă, descifrând noi semnificaţii.

Deoarece au un rol definitoriu în SF, ar fi binevenită elaborarea unei enciclopedii a ideilor SF, care să le cuprindă şi să le ordoneze, punând în evidenţă relaţiile dintre ele, inclusiv evoluţia lor în timp, astfel structurată încât să ofere un acces rapid la informaţia căutată. O asemenea lucrare ar fi un instrument valoros pentru scriitori, critici, istorici ai culturii, dar şi pentru cititorii sau cinefilii iubitori de SF.

Desigur, având în vedere numărul imens de romane, povestiri şi filme, un asemenea proiect nu poate fi realizat de un singur om şi, probabil, nici de o echipă restrânsă. De aceea, varianta cea mai realistă ar fi o soluţie online, de tip wikipedia, unde ar putea să contribuie, conform unor reguli care să asigure coerenţa, unitatea şi relevanţa, oricine doreşte, oriunde s-ar afla. În felul acesta enciclopedia va fi vie, va fi mereu actuală, ţinând pasul cu evoluţia genului şi subgenurilor sale. Iar dacă se va crea şi o secţiune în care cititorii pot să vină cu propuneri, se va crea şi un fel de bursă a ideilor SF, care ar putea chiar influenţa, într-o anumită măsură, genul însuşi.

Pornind acest proiect din România, scriitorii noştri vor avea o extraordinară şansă de a fi promovaţi la nivel internaţional. RomCon 2017 poate constitui începutul acestui drum.

Lucian Ionică


Fişe exemplificative

1) Titlu: Lumea neagră

2) Descriere:

Dispar culorile şi întreaga lume vie devine neagră, fapt ce va fi acceptat ca adevărata normalitate. Totul a început de la un soi de mere negre. Una dintre ipotezele care explică apariţia acestora vorbeşte despre „un hibrid obţinut în laborator prin selectări consecutive care au dus la asemenea plante feerice ce sfidează lumea vie prin inutilitatea culorii adoptate”. (p.315) O altă teorie se referă la influenţa îndelungată şi  constantă a omului asupra naturii, datorită căreia „fiinţele vii pierd treptat calităţile şi criteriile de selecţie, ducând la aberaţii de natura merelor negre, care ar fi nişte monstruleţi bastarzi ai speciei” (idem), iar „ negrul, fiind dominant, transmitea urmaşilor principala informaţie. Şi odată apărută într-o familie, într-o specie, pe un continent sau altul, nu era decât o problemă de timp răspândirea şi generalizarea ei.” (p. 316)

3) Autor/lucrare (unde a apărut proza):

Mihail Grămescu, Merele negre (povestire), în Cornel Robu, Timpul este umbra noastră (antologie SF), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991

4) Tema şi subtema ISF

Viitorul omenirii

Subtemă: distopie

Redactat: Lucian Ionică

* * *

1) Titlu: extraterestru într-un om

2) Descriere:

Un extraterestru este infiltrat în corpul unei persoane. La moartea ei se va reîntoarce la ai săi.

3) Autor/lucrare

Adrian Rogoz, Mesaj, în Cornel Robu, Timpul este umbra noastră (antologie SF), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991

4) Tema şi subtema ISF

Extratereştri

Subtemă: contactul cu extratereştri

Redactat: Lucian Ionică