În anul 2022, Revista Helion Online porneşte la drum cu câteva modificări majore. Echipa redacţională va fi compusă din: redactor-șef, Manea Ionuț, redactor-șef adjunct, Bianca Sol, redactori: Adrian Chifu, Andrei Nedel, Laura Ceica, Cornel Seracin, Adrian Bancu. Vom încerca, și pentru asta vom avea nevoie de timp și răbdare, să ridicăm valoarea textelor publicației, pentru că nu-i așa?, doar în felul acesta toți vom avea de câștigat; doar prin exigentă, anumite limite individuale pot fi depăşite. În afara rubricilor permanente, cu care v-am obișnuit, a graficii realizate de Adrian Chifu, ne vom strădui să atragem tineri scriitori, cu reale aptitudini, să-i încurajăm, de ce nu?, pentru că ei vor deveni planctonul noii generații, unor noi orientări și tipuri de abordare, menite să continue prospeţimea literaturii de anticipație, fie că este vorba despre, fantasy, science fiction, low-fantasy, hard-s.f., gothic sf, suprarealism sau abstract etc. Încurajăm, astfel, tinerii scriitori, să trimită povestiri, fără nicio reținere, din care, doar cele mai bune se vor bucura de publicare. Sperăm ca literatura de anticipație să se aproprie și mai mult de literatura mainstream, atât ca valoare cât și ca suflu inovativ, pentru că ne aflăm într-un moment de schimbări esențiale, un miez din care, cu siguranță, vor ieși lucruri frumoase. Arta, de orice fel, are nevoie atât de amprenta contextului social, dar și de aceeași seriozitate menită să accentueze noile trăsături; uneori, greu de înțeles pentru conservatoriști, toate aceste crude direcții au nevoie de contrareacţii. Orice reacție are nevoie de un răspuns, pentru un traiect sănătos și de o filtrare corectă, fără aberaţii cromatice. Poate că asta este partea cea mai dificilă, dar, de aceea avem dialogul, care poate rezolva orice conflict, fie că este de natură intrinsecă sau extrinsecă. În concluzie, valoarea reală a textelor și compoziția lor echilibrată, vor fi singurii pioni în alegerea povestirilor pentru publicația online, cât și pentru cea scrisă. În limita timpului disponibil, vom asigura și feedback tinerilor scriitori cu un real potențial.

Așteptăm textele dumneavoastră la adresa de mail, helionsf@yahoo.com.