Citesc nebunește cartea maestrului Mircea Opriță, Figurine de ceară. Domnişoara Margareta intră pe fereastră în zbor. Îşi strânge aripile. Mă salută zâmbind subţire. Vine tocmai din TaklaMakan. Ce citești domnule, acolo, întreabă ea moartă de curiozitate.  Eu îi studiez silueta cu coada ochiului deschizând cartea de filozofie politică. Oare dacă am face dragoste s-ar naşte tot un zburător? Infinite sunt mişcările corpului urmând credinţa, privește panourile electorale, zice. Cercul magic al mişcării conţine o infinitate de coduri, serviciile secrete se ocupă de asta, tu stai liniștit. Dacă axa ta longitudinală se sfârșește la mijlocul boltii cereşti, imaginarul tău e asemenea unui turbion. Te vei lupta pe potrivă cu nimicnicia şi ipocrizia, toate sloganurile electorale le conțin. Dacă axa ta transversală e prea rigidă, atunci vei fi sortit slugărniciei şi doar revelaţia te-ar putea sustrage violent nemerniciei şi compromisului. Îmi vei spune că momentul naşterii nu e guvernabil şi că imaginarul tău, conţinându-se, are o târzie descoperire a sa. Îmi vei spune că axele sunt conţinute în numerele fiinţei tale şi că în van ai încerca să le schimbi. Îmi vei spune că ai plătit bani grei la Fisc şi că numerele magice anunță un destin implacabil. Dar promisiunile electorale?! E ca și cum Mircea Opriță ar preschimba lumea cu cartea lui. Scrisă cu eleganță, cu profunzime stranie, cu voluptate chiar, într-o lume a nimicului de culoare purpurie. Ceața este elementul magic ce face să pulseze ficțiunea maestrului Mircea Opriță. Ceața. Un element ficțional aparte folosit în toate felurile, de toate lumile posibile. Să-ți scoți chipul sau casca de astronaut? Ce încercare subtilă, dramatică, tragică! Maestrul Mircea Opriță nu-ți lasă o portiță de scăpare căci eul, care este personajul lui preferat, eul se trezește vălurit de unduirile de ceață în chip magic. Multiplicarea, da, multiplicarea e cheia de boltă a maestrului Mircea Opriță, fragmentare, schimbarea eurilor și a măștilor. Întocmai sursură domnișoara Margareta, aidoma.  Nu te lăsa păcălit de zâmbetul pervers al senatorului de pe afișele lipite pe Magheru, colț cu Teatrul Național, nu te lăsa păcălit de noile ficțiuni! Îmi vei spune că mişcările corpului tău sunt pecetluite de axe determinate. Dar codurile sunt definiţia ta si, avându-le şi interpretându-le, poţi deveni insurgent. Insurgenţa este explicitarea Forţei. Iar Forța este împotriva dictatului şi autorității colectiviste. Ce impresionant, nu-i așa, zice domnişoara Margareta trăgându-şi fermoarul, plină de voluptate, zâmbindu-mi apetisant, pornind cețurile ficționale se ne împresoare, pregătindu-se să-mi arate adevăratul miracol al lumii.

Image credit: The Baka Arts – Meditație