Se lansează numărul 15 din Biblioteca Nova, editat în august 2019, în  ședința de club din 1 noiembrie, ora 17,30, la sala Orizont a Uniunii Scriitorilor Timișoara, Piața Sfântu  Gheorghe. Moderator Mircea Crișan.

BULETINUL DE TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE A LITERATURII SCIENCE FICTION
editat cu patronajul Casei de cultură a mun. Timișoara de către Asociația Culturală Helion cuprinde:

Despre autori / About the authors (în limba engleză)
Rezumate (în limba engleză) / Abstracts (in English)
Marius-Mircea Crișan, Noi abordări în literatura speculativă
1. Károly Pintér, “Unde n-a fost” – Peisaje imaginare în science-fiction
2. Hans Corneel de Roos, Contele Draculitz din Suedia: primul vampir din spațiu
3. Peter Seyferth, Cetățeanul Utopiei ca autor al Utopiei: Homo Utopicus
în tărâmul Science-Fiction
4. Peter Seyferth, Utopia gotică de astăzi
5. Constantina Raveca Buleu, Dincolo de structuri și sisteme. Rituri de inițiere
și modele utopice de putere în Anul 3000 de Paolo Mantegazza
6. Eugen Cadaru, Drepturile naturii: o privire fugară asupra unui nivel nou
al civilizației umane
7. Letterio Todaro, O privire de ansamblu asupra limitelor nedefinite ale realității:
o cale de-a lungul unor ficțiuni ale lui Dino Buzzati pentru copii și tinerii cititori
8. Emanuela Ilie, „În marea lui singurătate…” Toposul corpului gotic
în Domnişoara Christina
9. Mariano Martín Rodríguez, Romanul și troglodiții: „Amo, amas, amat…”
de V. Beneș – O capodoperă a literaturii speculative arheologice
10. Ştefan Borbély, Fiinţa Supremă postumană (mai este Dumnezeu antropomorf?)
11. Constantina Raveca Buleu, Variații gotice: de la Cybergothic la Candygothic.
Richard K. Morgan: Altered Carbon – o analiză
12. Magdalena Grabias, Natura cinematografiei Steampunk
13. Sorcha Ní Fhlainn,Vampirul sintetic – scântei, lilieci și sânge
în reprezentarea vampirului din secolului al XXI-lea
14. Magdalena Grabias, De la prădători la oameni – O imagine a vampirilor
postmilenari în cinematografie și televiziune
15. William Hughes, Prima iarnă cenușie. Ecocriticismul și literatura contemporană cu zombie.
Imagini din edițiile a treia și a patra a Conferinței Internaționale Helion /
Images from the third and fourth editions of the Helion International Confernce….

Volumul e îngrijit de Marius-Mircea Crișan și Cornel Secu, cuprinde eseuri prezentate între anii 2017-2019, precum și fotografii de la evenimentele Helion.