„Exploziei de lumină i-a urmat o bubuitură cum­plită şi ne-am năpustit cu toţii afară din cort, sub revărsarea şu­voaielor. Atunci i-am văzut venind, dinspre miază­noapte, prin marea de ierburi de la poa­lele colinei. Călăreţi în cojoace şi căciuli de oaie, pur­tând arme străvechi – săbii scurte, încovoiate, suliţe, arcuri, tigve de cai înfipte în pari…

Goneau împreună cu furtuna, însă trupurile cailor nu luceau de apă, veşmintele oamenilor rămâneau us­cate. La fel de stranie era liniştea dimprejur: miile de copite nu iscau nici un tropot, boturile se deschideau în nechezaturi mute, războinicii strigau fără glas… La răstimpuri, câte o nouă fulgerare ardea zarea, iar silu­etele deveneau scânteietoare, ca sculptate în argint.

Deodată, un trăsnet apocaliptic a sfârtecat cerul şi un val fosforescent a inundat pământul, orbindu-mă. Când mi-am limpezit privirea, hoarda dispăruse. Câmpia era pustie, fulgerele se răreau, topindu-se în de­păr­tare… Nadia şi Fiodor s-au întors în cort, fără un cuvânt. Am rămas singur în ploaie, încercând să mă conving că visasem“.

A doua zi, Lev Zarkov şi ceilalţi au început să strângă tabăra, grăbiţi, într-o tăcere încordată.

„A fost una din hoardele reunite la moartea lui Gingis-Han. Poate o conducea chiar fiul său, Ogodai“, a rostit în cele din urmă Nadia Morozova.

„Erau doar nişte cai speriaţi de furtună!“ a replicat Fiodor Rakovski. Decan al catedrei de arheologie de la Uni­ver­sitatea din Leningrad, profesorul Rakovski ştia că un raport despre războinici morţi de opt secole că­lărind prin Mongolia anului 1960 nu l-ar fi ajutat în carieră.

Nadia era fascinată însă, considerând că fuseseră martorii unei secvenţe din perioada imediat urmă­toare morţii lui Gingis-Han (18 august 1227), când toate căpeteniile au fost chemate la Karakorum, unde adunarea tribu­rilor (Kuriltai-ul) l-a ales, în 1228, ca Han al Hanilor (Kha-Khan), pe Ogodai.

Lev îi împărtăşea convingerea – dar numai parţial. Veşmintele şi armele călăreţilor aparţineau ultimelor două decenii din secolul al XII-lea, ani în care ado­lescentul Temugin – urmaş al unei puternice familii princiare nomade – începuse deja ambiţiosul său plan de uni­ficare a Mongoliei. A devenit Mare Han în 1206, sub numele de Gingis-Han, după ce supusese populaţiile răz­boinice din Asia Cen­trală. Mongoli, keraiţi, tătari din Baikal, karamani, kir­ghizi, uighuri – l-ar fi urmat până la capătul pământului pe cu­ce­ri­torul ce a îngro­zit o lume, din China până la graniţele Europei Occidentale.

Gingis-Han la vânătoare cu şoimi

Foto 1: Gingis-Han la vânătoare cu şoimi. Detaliu dintr-o pictură chineză din secolul XIV (Colecţia Hetmandel – arhivele Comisiei Humboldt).

Cine erau însă călăreţii care trecuseră pe lângă tabăra celor trei ruşi în noaptea furtunii, gonind spre Karakorum?

În 180 de ani, „Nisipurile Negre“ a acumulat bo­gă­ţii fabuloase din pră­zile aduse de pe două continente de Gingis-Han şi urmaşii lui… Dar echipa profesorului Rakovski n-avea să descopere acolo tezaure sau artefacte de valoare. După luni de săpături exte­nuante, arheologii s-au ales cu câteva vase de bronz şi cu dezgroparea unei porţiuni din zidul exterior.

Nu era prima, nici ultima expediţie cu re­zultate dezamăgitoare. Distrus în 1388 de arma­tele Chinei Imperiale a Dinastiei Ming – după definitiva înfrângere a mongolilor la Bui-Nor –, Karakorum a rămas, secole la rând, o legendă în care puţini istorici credeau. Aflat la vest de Ulan-Bator, într-o locaţie chiar şi în prezent doar parţial identificată prin satelit, oraşul era, în 1960, o enigmă pe care Fiodor Rakovski şi asistenţii săi nu au izbutit să o descifreze.

Războinici mongoli

Foto 2: Războinici mongoli. Desene ale călătorilor europeni în Asia secolului al XIV-lea. Arhiva LeDuc-Fabrier.

„Mongolii au fost ca vântul pustiei. Iar nouă ne-au adus doar ghinion“, scrie Lev Zarkov în cartea sa „Karakorum – o legendă ce prinde viaţă“, apă­rută în 1995, la o editură din Sankt Petersburg.

Fiodor Rakovski a murit în 1990, fără să admită realitatea celor petrecute. Nadia Morozova părăsise Uni­versitatea la scurt timp după întoarcerea din Mongolia. Lev nu a reuşit să o găsească în perioada elaborării manuscrisului, însă a aflat că tâ­năra asistentă fusese dată afară după ce a susţinut „o comunicare plină de abe­raţii şi misticisme, infirmată de eminentul profesor Rakovski“, aşa cum se consemna în dosarele Universităţii…