Aceasta rubrică se adresează celor care sunt convinși că nu știu destule și că vor să afle cât mai multe, chiar dacă nu le vor folosi, probabil, decât uneori.  1

Archeanul este cel de-al doilea eon ca vechime şi se întinde de acum 4 miliarde de ani până acum 2,5 miliare de ani. În acest timp crusta Pământului s-a răcit îndeajuns pentru ca primele continente  să se formeze. Vulcanii erau omniprezenţi, iar activitatea tectonică era, se pare, extremă. Atmosfera era lipsită de oxigen aproape în totalitate şi nu era într-atât de clară ca în zilele noastre. Apa era prezentă şi existau, pare-se, chiar şi oceane, doar că erau mult mai acide, din cauza prezenţei dioxidului de carbon.

VIAŢA a apărut ori la sfârşitul eonului anterior, Hadeanul, ori foarte devreme, în Archean, adică acum aproximativ 4 miliarde de ani. Procesul ce a făcut să apară viaţa pe Pământ nu este în totalitate descifrat. Abiogeneza este o teorie destul de bine pusă la punct şi nici faptul că viaţa ar fi putut fi adusă pe Pământ din alte părţi ale Universului nu este mai prejos. Carbonul biogenic a fost găsit în zirconiul vechi de mai bine de 4 miliarde de ani. Primele fosile ale unor forme de viaţă care se pot identifica sunt în jur de 3,7 miliarde de ani. De aci rezultă că viaţa în sine, în forma ei cea mai simplă, ar fi trebuit să apară mult mai devreme, de unde şi ipoteza cu sfârşitul Hadeanului sau începutul Archeanului, ca fiind începutul. În Hadean atmosfera era în mare parte dioxid de carbon şi azot, dar și alte gaze, care, acumulându-se, au putut forma acea “supă” de elemente inorganice, care au funcţionat ca şi catalizatori de reacţii organice.

Archeanul este împărţit cronometric, şi nu geologic, în patru ere: EO, PALEO, MESO şi NEO.

Va urma:

Partea a treia