În divizia aceluiași pluton de execuție
cu toți bășcălioșii lumii luați în evidența
morții clinice îți începi zborul

inițiatic. Ești singurul voluntar
oferindu-se să adune rezerva
de mană cerească din care, odată

cu anii, nu scade și iubirea. Pe plantațiile
unde mișună grupuri depresive
de refugiați, nehotărîți dacă să solicite azil

unei Deități vegetative care le forțează
mîna să-și cheltuiască urgent
fondurile de credință neconsumate