Construcţiile rigide ale lumilor produc prin arestarea realului, la efecte de lentilă dar şi la necesare dezvăluiri care îşi iau ca sarcină ingrată îndreptarea imaginarului colectiv. Un editorial semnat de Ruxandra Paul în publicaţia digitală Civitas Solis, reia imaginarul în formele lui brute aplicându-l realităţii cu insurgenţă şi, aparent, tăind orice punte de comunicare şi negociere. Înlănţuind fiara roşie în propoziţii devastatoare, Ruxandra Paul aruncă o privire ascuţită asupra realului adoptând nu doar o poziţie afectivă dar şi una demolatoare. Aflată în dreptul ei natural de a adopta o poziţie lipsită de făţărnicie sau dubiu, Ruxandra Paul limitează accesul la profunzimi perverse ale istoriei reclamând ficţiunii o descătuşare totală. Regimul imaginar al acestui editorial este acordat fin cu regimul imaginar pe care Mihail Gorbaciov îl va exploata în anunţatul serial de televiziune „Secretele Puterii”. În cele zece episoade vor apărea marile personalităţi ale sfârşitului de secol XX care şi-au asumat într-un fel sau altul ghilotinarea unui domeniu al imaginarului ce părea desuet şi dezacordat. Dezvăluirile vor curge fluviu adăugându-se propriilor noastre scenarii pe care le-am construit voit sau nu, pe măsura presiunii evenimentelor şi a avalanşei informaţionale. Aparent disparate, cele două poziţii, multiplicate în serii nenumărabile, definesc starea de spirit care guvernează începutul Mileniului. Fie că fiara roșie va fi înlănţuită, aşa cum reclamă Ruxandra Paul, sau că Istoria ne va dezvălui că sentimentalismul moare în fața urgenţei şi necesităţii istorice, aşa cum ne va lăsa să înţelegem Mihail Gorbaciov, suntem cu toţii încă prizonieri într-o lume care anulează punţile de comunicare, spulberate în mod tragic de însuși imaginarul nostru revoltat și în căutare continuă de sens.

Credit art: Cobra Venom