1. A citit proză Bianca Sol, un fragment din romanul său S.F. în pregătire, cu numele  MAJESTIQUE.

  2. Cornel Secu a expus fenomenul și evenimentele Utopiales unei analize largi, discuțiile urmate au lăsat loc de a se trage concluzii privind organizarea de evenimente în manieră modernă.