Nuvele și romane în foileton. Prozele pot fi science-ficton, fantasy, sau mainstream.