Casa Cărții de Știință organizează noua ediție a concursului de manuscrise Prozoteca.     

Concursul se adresează tinerilor prozatori (limita de vârstă: 40 de ani) din toată țara, iar manuscrisele (proză scurtă, roman) vor fi jurizate de Alex Goldis   și  Horia Corches.

Data limită de predare a manuscriselor: 1 septembrie 2020   
Rezultatele vor fi anunțate până la   10 octombrie 2020
  .
Termenul de apariție a cărților: 
  1 noiembrie 2020.

Manuscrisele se trimit pe adresa editurii: editura@casacartii.ro sau la redacție (Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor, 6-8).

Manuscrisele vor fi scrise cu font Times New Roman 12 pt/single, în format A4, fără alte detalii de punere în pagină ori setări de format. Volumele câştigătoare vor fi editate gratuit şi promovate prin mijloacele la îndemâna editurii: librării, site, târguri de carte, lansări de carte, presă literară, televiziune etc. Pe coperta IV va fi reprodus un text escortă semnat de unul dintre membrii juriului. Copyrightul va rămâne al editurii pe o perioadă de 5 ani.