Misiunea Scriitorului SF
sau Manifestul Literaturii SF Vălurite scris de Ovidiu Bufnilă un aproximativ scriitor de SF care vă iubește vălurit și văluritor

 

Tigrilor Literari, sunteţi gata să eliberaţi Literatura SF de cenuşă, de micime, de ritm patriotard, de rătăcire şi pustiire calofilă, de metaforă leşinată, de rima leşioasă născută din aroganţa literară a unora care ies acum din istorie pe uşa din dos, ieșind la larg, în largul oceanului ficțional, vălurit și văluritor?!

În ce fel vă apăraţi de manipulare? Sunteţi pregătiţi pentru Era Văluririi acum când ieşim val-vârtej din Postmodernism? Sunteţi pregătiţi ca Scriitori SF Plini de Talent să abordaţi REALITATEA dintr-un unghi GRAV şi TRAGIC?

Sunteţi pregătiţi să abordaţi Marile Teme ale Mileniului 3 de la Imunologie la Lumea Virtuală, de la Războaiele de Nişă la Războaiele de Imagine, de la Noile Descoperiri Astrofizice la războaiele din Genetică şi 3D?

Sunteţi pregătiţi să fiţi Scriitorii SF ai TIMPULUI VOSTRU? Sunteţi gata să deveniţi Altfel de Scriitori SF? Sunteţi gata să aruncaţi idolii de pe piedestal şi să vă ridicaţi propriile voastre eşafoade?

Sunteţi gata să ardeţi pentru Literatura SF? Sunteţi gata să Construiţi o ALTA Literatură SF, ALTA decât cea promovată de Augusta Oficială Administrativă oricare ar fi ea şi oriunde ar sălăşluiește ea autoritar-perversă? Sunteţi gata să deveniţi Mari Scriitori SF Nemanipulabili? Sunteţi gata să vă jertfiți metaforic?

Sunteţi gata să deveniţi Învăţătorii acestor oameni care orbecăiesc în noaptea băşcăliei naţionale urându-se pe sine, călcându-şi sinele în picioare, prostindu-se şi lăsându-se prostiţi, sunteţi gata să puneţi la CALE MISIUNEA SCRIITORULUI SF?

Sunteţi oare destul de insurgenţi să Redescoperiţi Literatura SFcare aparține Sacrului? Sunteţi oare gata să vă aruncaţi în Focul Ficțional pentru a descoperi Miracolul Focului? Sunteţi oare gata să vă eliberaţi din chingile Şcolii de Tip Fabrică şi să redescoperiţi Spiritul de Navigaţie care sălăşluieşte în apele noastre, aici, în inimă, spirit de navigație lăsat aici de furtunile Mării Thetis, magica mare a Fiinţei Profunde?

Tigrilor Literari, sunteţi gata să aduceţi la lumină Fiinţa Profundă!?!

Sunteţi gata să fiţi Marii Scriitori SF ai Timpului vostru şi nu literați de frontieră, mici, mizeri, neştiuţi? Sunteţi gata să fiţi Emo, Tehno, New Wave, văluriţi şi văluritori, frondişti, revoluţionari, Întemeietori Ficționali?!

Sunteţi gata să fiţi voi carnea oraşelor noastre şi nu boarea firavă a metaforelor ucise de gunoieri în dimineţile fără lună? Sunteţi gata să fondaţi ŞCOLI ŞI CURENTE DE Literatură SF care să ne ţină cu sufeltul la gură? Sunteţi gata să năvăliţi în sălile unde se ţin consiliile locale-orăşeneşti-municipale să le spuneţi consilierilor că oraşul scârțâie din încheieturi şi că are nevoie de sângele vostru proaspăt pentru a renaşte?

Sunteţi gata să participaţi la proiectele de modernizare ale oraşelor noastre? Sunteţi gata să ieşiţi din blânda metaforă şi să iniţiaţi proiecte de forţă pentru modernizarea oraşelor? Sunteţi gata să deveniţi Noua Generaţie de Oameni Ficționali ieşiţi de sub chingile Secolului XX apus, demodat, prăfuit? Sunteţi gata să reclădiţi Biserica Literaturii SF în inima noastră eliberând-o de rătăcire? Sunteţi gata?

Sunteţi gata să construiţi Istorie Ficțională înaltă? Sunteţi pregătiţi să rataţi? Sunteţi pregătiţi să faceţi faţă batjocurii, manipulărilor de tot soiul, demotivării, descurajării, manipulării, ştiinţific vorbind, capcanelor ticăloase, amăgirilor bananiere, oportunismului intelectualului stafidit? Sunteţi gata să scrieţi fie şi o pagină nebună de Istorie? Sunteţi gata să nu vă lăsaţi amăgiţi de cuvinte mari şi să schimbaţi felul nostru de a fi temător, băşcălios-critic-fără-acţiune? Sunteţi gata?

Sunteţi gata să îmbrăcaţi hainele insurgentului ficțional şi să străluminaţi ca nişte fanioane, ca un FAR în gări, în metrou, în satele noastre bolnave de lipsire apă. În cartierele mărginaşe, în sufletul femeilor uşoare şi nebun de frumoase, în inima copiilor, în pieţe, în cinematografe, pe NET, pretutindeni? Sunteţi gata să nu fiţi aroganţi, dispreţuitori, bumboşi, încrezuţi, naivi, pătimaşi-de-doi-lei? Sunteţi gata? Sunteţi gata să nu umblaţi după prejudecăţi ci după adevăruri de forţă construite de voi? Sunteţi gata să fiţi Altfel?

Dacă da, vă voi iubi, nefiind important în lucrarea voastră măiastră.

Dacă nu, atunci e doar greşită mea raportare la talentul vostru îngeresc.

Dacă da, voi ţopăi de bucurie, departe, neştiut, nedorind să mă hrănesc din succesul vostru pentru că e de fapt osânda, frumoasa voastră osândă.

Dacă nu, vai, vanitatea mea va fi răpusă, și voi râde de mine, și mă voi arăta cu degetul întrebându-mă pentru ce am avut atâta talent aproximativ, pentru ce am avut atâta curaj acolo, metaforic. Pentru ce mai am încă cinci kilograme de vanitate înaltă şi de prostie omenească, firească, acolo, și cinci grame de talent aproximativ vălurit și văluritor.

Oare, talentaţi şi teribili, pe care vă citesc pe ascuns de ani de zile, înţelegeţi ce vreau de fapt să vă spun? Ce nevinovate idei ţâşnesc nevinovat din inima mea de Scriitor Liber?

NOTA lui ovidiu bufnilă cu litere mici: tot ceea ce scriu, felul în care mă exprim este ca de la navigator la navigator şi nicidecum superior-înalt, de sus, dinspre mine-de-sus-spre-voi-jos-acolo-în-frumoasele-voastre-vârste, nu vine din, vai, înalta mea vanitate, căci nefiind eu important ci numai voi, doar nebunele astea de idei sunt spre încărcarea efemeră a inimii voastre!

Credit art: Alex Ruiz