Cărţile de profil oferă modele ideale. Grila ta de lectură trebuie să pună în lumină strategiile care ţi se potrivesc. Felul în care citeşti lumea nu este neimportant. Imaginile se desfăşoară în texte care se desfăşoară în propriul tău creier. Normele ţi le poţi construi singur. Conduita defineşte imaginea. Legendele pot susţine o campanie de imagine. Proximitatea legendară e delicată şi implică o analiză ştiinţifică. Proximitatea legendei poate conduce la efecte ridicole. Defectele de imagine ale legendei se pot răsfrânge asupra vectorului-de-imagine. Geografia şi legenda pot asigura succesul unei campanii de imagine inspirate. Secvenţele unei legende pot fi folosite în scopuri manipulatorii. Propoziţiile legendei pot fi intercalate în scenariul propus. Informaţia se exprimă în propoziţii. Propoziţiile sunt aparţinătoare limbajelor. Limbajele conţin coduri. Materia vie evoluează prin coduri.Codurile sunt asumate sau transmise genetic. Un A şi un B convin asupra unui cod. Imaginea poate fi ea însăşi o structură codificată. De regulă, codificarea imaginii se face prin simboluri. Cultura e o structură informaţională dinamică. Ea cuprinde un set de coduri. O campanie de imagine inspirată presupune transmiterea unui şir de coduri accesibile şi care pot fi interpretate în baza unor instrucţiuni. „Aşa se citeşte această imagine“ nu e valabil în sens restrictiv. Atunci când îţi construieşti imaginea trebuie să iei în calcul evenimentele entropice. Oferta de coduri funcţionează în cascadă. Informaţia neperiodică nu asigură coerenţă imaginii tale. Nu eşti un punct în spaţiu. Eşti o fiinţă vie. Te poţi defini printr-un raport. Te raportezi lumii înconjurătoare. Te raportezi ţie însuţi. Te raportezi celorlalţi. Ai stabilit până acum felurite conexiuni. Unele dintre ele sunt temporare. In noua lume în care ai intrat, legăturile sunt efemere. In fiecare clipă trebuie să te schimbi. Uneori nu-ţi dai seama. Te trezeşti în iureşul evenimentelor. Şi atunci trebuie să iei o decizie în funcţie de conexiunile anterioare. Cât de repede poţi stabili noi conexiuni? Cum le abordezi? Eşti o fiinţă lentă sau rapidă? Să ne gândim la propria ta istorie. Să inventariem biografia ta. Care conexiuni trecute te-au influenţat? Să le definim. Apoi vei analiza comportamentele tale. Poţi recupera ceva? Orice fiinţă vie se poziţionează pe potriva conexiunilor trecute. Măreşte-ţi disponibilitatea de a realiza noi conexiuni. Foloseşte-le pe cele trecute în mod constructiv.  Campaniile de imagine nu se pot desfăşura haotic. Ele funcţionează după legi bine definite. Regulile de bază sunt coerenţa şi convenţia. Coerenţa şi convenţia sunt cuprinse în legea orchestraţiei. Legea orchestraţiei spune că  tema şi rolul trebuie să fie conforme cu imaginea iniţială indiferent de suportul folosit sau de evenimentele cuprinse în scenariul campaniei de imagine. Rolul LUPTĂTORULUI trebuie susţinut nu doar prin atitudine şi conduită ci şi prin limbaj şi prin declaraţii. Chiar dacă anumite secvenţe de scenariu se modifică în timpul unei campanii, rolul şi tema trebuie să fie repetate în forme diversificate fără pierderea sensului iniţial. Oricât de bine ai respecta legea orchestraţiei, dacă rolul LUPTĂTORULUI nu se potriveşte vectorului-de-imagine renunţă de la început. Nici o lege nu poate salva un candidat care are un comportament contradictoriu.

SFÂRȘIT

Credit art: QuintusCassius