Orice informaţie te poate ajuta. Stabileşti spaţiul de joc. Ce elemente sunt mai importante? Vei ataca liderul grupului tău? Te afli în ofensivă? Stabileşte obiectivul propriei tale campanii de imagine. Campaniile de imagine  pot fi şi de întreţinere. Fără inspiraţie şi efort, imaginea ta se poate voala. Personajul A a ajuns lider printr-un concurs de împrejurări. El spunea despre sine că ar fi Dumnezeu. Cine se crede Dumnezeu trebuie să dovedească. Personajul A nu era însă un demiurg. Personajul A a pierdut jocul. A dat faliment. A pierdut jocul politic. A pierdut stima celorlalţi. A intrat în anonimat. Imaginea ta are mai multe funcţii. Funcţia de reprezentare este cea mai importantă. În imaginarul colectiv eşti reprezentat de imaginea ta. E un al doilea care te reprezintă. Uneori, în imaginarul colectiv, imaginea ta ia decizii în locul tău. Ceilalţi decid în fapt. Ei iau în calcul opţiunile tale posibile şi le raportează imaginii tale. Jocurile au importanţă strategică şi tactică pentru imaginea ta. Copilăria te-a obişnuit cu principalele scheme de joc. Comunicarea este în cele din urmă un joc. Jocul imaginilor poate avea un regim compensatoriu. Imaginea este un joc. Cei avansaţi pot juca teatru. Jocul e o noţiune a schimbului. Şi imaginea este schimb. Dai sau nu. Primeşti sau nu. Jocul imaginilor are anumite reguli. Poţi juca în lipsa regulilor. Poţi impune propriul tău set de reguli. Un lider conduce jocul. Jocurile au miză, intensitate şi final închis sau deschis. Jocurile cu sumă zero anunţă schimbări spectaculoase ale imaginii. Este faza pregătitoare asaltului. Într-un schimb poţi hotărî reguli noi. Schimbul poate fi la nivelul limbajului sau al acţiunii. În joc manipulezi imagini. Construind imaginea ta stabileşti relaţii. Cu interiorul tău ca şi corporalitate. Cu spiritul tău ca şi metafizică. Stabileşti acordurile. Acordurile sunt necesare. Relaţiile pot fi sistematizate. Relaţiile tensionate vorbesc despre un conflict interior sau exterior. Tu-Tu. Tu-Ceilalţi. Imaginea ta poate fi astfel analizată. Conflictul interior se citeşte prin limbaje. Conflictul exterior e complex. Complexitatea e compusă din limbaje, acţiuni, stări. Limbajele sunt verbale şi nonverbale. Limbajul tău el al eului şi trupului tău. Limbajul trupului e complex. Dacă ţii braţele încrucişate nu e necesară o interpretare de genul – oboseală, timiditate. Şi nici suficientă. Ai nevoie de informaţii suplimentare. Metalimbajul verbal are rol de protecţie, de avertizare, de ameninţare. Spui dar gândeşti într-un alt fel. Şi invers. Construieşti o propoziţie cu rol de agent-de-avertizare  dar vrei de fapt să-ţi dai acordul. Foloseşti limbajele imaginii în mod natural. Construindu-ţi imaginea în mod conştient şi insurgent poţi manipula prin limbaj. Imaginea ta este cuprinsă în forme. Formele au regim tranzitoriu. Poţi evolua. Po ţi stagna. Poţi pierde din capitalul de imagine. Formele imaginii sunt iluzorii. Durata de viaţă a unei forme aparţine imaginarului. Imaginarul tău produce imagini. Formele pot fi de natură statică sau dinamică. Imaginea ta e conformă unor figuri imaginative. Imaginea ta poate fi descompusă într-o cascadă de figuri. Figuri de limbaj. Figuri temporale.    Figurile imaginii tale pot fi alterate prin manipulare. Alterarea figurilor poate fi provocată prin adiţie, omisiune, relaţionare.

 

Credit image QuintusCassius