Strategiile de Comunicare şi Imagine ICAN încearcă să abordeze problemele legate de Comunicare şi Imagine dintr-o perspectivă complexă, non-liniară şi interactivă. ICAN este un Cod de Imagine care are o structură ternară, non-liniară şi deschisă oricăror încercări de decodificare. ICAN este fundamentat pe baze ştiinţifice dar nu exclude şi o abordare metaforică sau metafizică potrivit dorinţei tuturor celor care vor fie să se iniţieze fie să se desăvârşească în această direcţie. ICAN este un concept de imagine vălurit şi văluritor care foloseşte bifurcaţii de sens liber şi neîngrădit, oferind posibilitatea tuturor celor ce vor să-şi încerce puterile creative să dezvolte ICAN în direcţii de lucru originale şi străluminătoare de noi sensuri neaşteptate. ICAN are mai multe nivele de decodificare la care putem ajunge din orice punct real sau imaginar ne-am afla pentru că în corporalitatea acestui Cod de Imagine TIMPUL este nu liniar si nici circular ci VĂLURIT. Strategiile de Imagine şi Comunicare ICAN pot fi abordate în stil insurgent şi creator de instituţii, organizaţii, companii şi asociaţii, de grupuri de lucru sau de echipe de imagine, de oameni care vor să-şi construiască propria lor imagine pornind de la ideea că Imaginea este nu o reprezentare sau o imitaţie ci o RELAŢIE. Trăim într-o lume de imagini. Ne exprimăm şi suntem la rândul nostru interpretaţi ca imagini. Mai mult, Universul pare construit pentru a fi văzut. El este, la rigoare, Imaginea Ultimă pe care fiinţele, în vălurirea lor înspre un sens necesar supravieţuirii lor încearcă înainte de toate să o numească. Din perspectiva simţurilor, ne confruntăm cu cinci tipuri de imagini generate sau decodificate prin, văz, auz, pipăit, miros. Oricine poate construi idei valoroase pornind din acest unghi de vedere îmbogăţind astfel cunoaşterea în aceste nesfârşite Domenii ale Imaginii despre Lume şi despre Ceilalţi. Mulţi dintre noi sunt convinşi că Imaginile sunt fie privite ca oglinzi, fie ca aparenţe, fie ca obiecte imaginate. ICAN spune că Imaginile sunt relaţii şi că, dincolo de geometria euclidiană, Imaginile sunt tocmai esenţa Lumii în care trăim. Asta ar însemna că un cub nu este doar cub şi este cub pentru că aşa îl văd eu acum ca fiind un cub. Ultimele niveluri ale ICAN răspund unor întrebări de genul: dacă Lumea este într-adevăr reală este ea construită sau o construim noi? ICAN consideră că liniaritatea este constrângătoare şi că amintirile sunt imagini vălurite de vreme ce noi nu suntem aceeaşi de anul trecut dar putem fi ceilalţi de anul viitor. Deşi în viaţa de toate zilele avem convingerea că trăim într-o anume lume, unică, de fapt descoperim că lumea noastră nu este aceeaşi cu lumea celorlalţi deşi, în marile cadre de imagine, găsim proprietăţi similare pentru lumile infinite care se văluresc în câmpurile noastre de imagine. Câmpurile de imagine sunt construcţii care ne ajută să folosim enciclopediile care cuprind termeni, categorii, prejudecăţi, amintiri, ipostaze, vise, dorinţe, evenimente mici sau mari pe care le sondăm încercând să descoperim un sens diriguitor care să motiveze sau să explice într-un fel propriu benefic şi practic sau ideatic, dându-ne posibilitatea de a înainta în experienţa noastră fie imaginară, fie imaginată sau fie ca imagine pe care şi-o fac ceilalţi despre fiinţa-noastră-în-întregul-ei. Dacă aceste câmpuri de imagine există doar în imaginarul nostru sau sunt construcţii independente de noi nu este obiectul acestui prim nivel de decodificare ICAN Vom observa însă că pentru ca Lumea noastră să existe într-o formă sau alta noi trebuie să numim această lume în vreun fel sau altul.

Ce este Lumea? Ce înseamnă Ceilalţi? Filozofii au încercat să dea răspunsuri, savanţii şi scriitorii, oamenii credinţei, asemenea. Punându-ne astfel de întrebări NUMIM de fapt câmpuri de imagine în care se află LUCRURILE care aşteaptă parcă se le numească cineva, să le vadă, să le pună în valoare sau în lumină. Pentru a atribui SENS imaginilor care ne scaldă din toate direcţiile vălurindu-se în ceea ce numim întreaga-noastră-fiinţă în acest curs, imaginile primesc diverse coduri care pot fi identificate şi decodificate în diverse moduri fie dintr-o perspectivă culturală fie din alte perspective strict personale nenumărate, stranii sau magice. Întreaga-noastră-fiinţă este în acest curs un concept mare, profund, dincolo de necesităţile noastre zilnice, este mai mult decât întregul nostru creier. Imaginile care se văluresc în toate ipostazele spală necontenit întreaga noastră fiinţă aceasta însemnând că de fapt imaginile capătă viaţă şi înţeles numai în măsura în care sunt considerate a fi RELAŢII. Suntem pentru că suntem-în-relaţie-cu-lumea-înconjurătoare, adevărurile noastre despre IMAGINI fiind de fapt o chestiune de raport între ceva şi altceva. În general avem libertatea de a decodifica Imaginile şi de a ne mişca liberi prin câmpurile de imagine dar în adevăr suntem condiţionaţi în multe feluri. Unele imagini sunt gata decodificate şi nu trebuie decât să întrăm în relaţie cu ele, altele sunt încă indescifrabile sau chiar scapă atenţiei noastre. Condiţionările de diverse naturi de la cele naturale la cele sociale influenţează puterea şi felul nostru de a decodifica o imagine. Multe imagini ne sunt necunoscute. Nu ştim dacă ele sunt independente sau dacă nu cumva câmpurile de imagine sunt instrucţionate în structurile noastre intime şi tocmai de aceea avem libertatea de a crea, de a folosi metafora sau de a construi metode metafizice. ICAN admite că, dacă există o necunoscută atunci există o serie vălurită de necunoscute astfel încât fiinţa-noastră-în-întregul-ei trebuie să completeze, să umple golurile Imaginilor. Nu avem siguranţa în nici un fel că suntem în relaţie ca Imagine cu alte Lucruri din Univers dar bănuim că numai aşa PUTEM FI PRIVIŢI. Vedem fie cu ochii fie cu ochii minţii în jurul nostru RELAŢII care pot fi inventariate, codificate sau decodificate dar trebuie să avem puterea de a recunoaşte că nu accedem la un întreg adevăr oricare ar fi mijloacele sau metoda. Tocmai de aceea intrăm în relaţie cu alte fiinţe acţiunile şi ipostazele noastre fiind de fapt NUMIRI ale IMAGINILOR care se desvăluresc în ceea ce numim de obicei „experienţa noastră de viaţă”. Numirea Imaginilor în ICAN este o operaţiune însufleţitoare şi riscantă pentru că, prin strategiile de comunicare şi imagine ICAN pornim de la bun început de la ideea că nimic nu este convingător şi că a da sentinţe în această direcţie e echivalent cu a construi linii de vulnerabilitate.

(va urma)

Image credit to Iron Sky