Din plan apropiat spre plan depărtat: Tudor Beșuan, Cornel Secu, Lucian Vasile Szabo și Daniel Timariu