Omagiu Cornel Robu

INTERVIU CORNEL ROBU/ "SUBLIMUL, UN CONCEPT ESTETIC OPERANT ÎN S.F."

  • lucian vasile szabo
    Lucian-Vasile Szabo

ÎŞI POATE REVENDICA ANTICIPAȚIA O ORIGINE PORNIND DIN IZVOARE MITICE SAU ESTE UN PRODUS AL EPOCII MODERNE?

Căutarea şi descoperirea retroactivă a unor precursori este legitimă în literatură, ba mai mult, este chiar curentă. Departe de a fi "presetat" acum, în science-fiction, fenomenul a însoţit mereu istoria mişcărilor şi a curentelor literare, mai vechi şi mai noi. Ceea ce se înţelege azi, în mod propriu, prin science-fiction nu poate fi conceput ca existând înainte de revoluţlile industriale si ştiinţifice ale secolelor al XIX-lea şi al XX-lea. Mitologia nu mai era însă propriu-zis vie la acea vreme, "izvoarele" ei secaseră de mult, chiar "Dumnezeu era mort“ și pe fondul acestui naufragiu al mentalității mitice şi religioase, naufragiu la care contribuise cu nu puţine "torpile", şi-a instaurat ştiinţa supremaţia pe care i-o cunoaştem şi i-o recunoaştem astăzi, configurându-şi între timp şi o "mitologie“ a sa proprie. Nimic nou în asta, încă din Antichitate se cunoştea şi se practica, la anumite seminții, legea de a se pedepsi cu moartea uciderea unui preot, cu excepţia cazului când ucigașul putea face prin act dovada că e în stare să ia al însuşi locul preotului ucis. Aceasta fiind situaţia, recuperarea sfărâmăturilor naufragiului, recuperarea şi "convertirea" întru science-fiction a unor vechi mituri, care prezintă, în însăşi configuraţia lor originară, predispoziții la această "convertire" este cât se poate de legitimă şi binevenită, luând în considerare aici şi infuzia de prestigiu cultural pe care aceste mituri o aduc cu ele. 

ESTE SUBLIMUL O DIMENSIUNE ESTETICĂ REPREZENTATIVĂ PENTRU S.F. ? DACĂ DA, PRIN CE SE CARACTERIZEAZĂ ?

În ce mă priveşte, sunt pe deplin convins - şi sper să îi pot convinge şi pe alţii - de operanţa conceptului estetic al sublimului în science-fiction. Conceptul de sublim stă, cred, pe primul loc între acela concepte, teze şi generalizări estetice induse, de-a lungul secolelor, când încă SF-ul nu exista în forma pe care o subînțelegem astăzi, atunci când îl numim astfel. Induse, aşadar, din alte forme de artă, dar adecvate şi elucidării teoretice a statutului şi problemelor actuale ale literaturii SF, eventuala suspiciune a "confiscării“ ilicite sau a contrabandei fiind contrabalansată prin omagiul implicit adus astfel forței de gândire din care aceste concepte estetice s-au născut şi pentru care depune mărturie însăşi aplicabilitatea lor în cazuri neprevăzute şi imprevizibile pentru autorii lor, cazuri pe care gânditorii respectivi n-aveau cum să le prevadă, să le "anticipeze". Dar congeneritatea dintre science-fiction şi sublim este o teză, care, îmi dau seama, rămâne încă de demonstrat.

CUM S-A NĂSCUT IDEEA EDIŢIEI "ANESTIN"? CUM VA CONTINUA ACEASTĂ INIȚIATIVĂ?

Ediţia Anestin "s-a născut“ din articolul Anestin pe care l-am scris, cu ani în urmă, pentru "Dicţionarul scriitorilor români" coordonat de profesorul Mircea Zaciu de la Universitatea din Cluj-Napoca. Am scris astfel de articole şi despre alţi scriitori români de science-fiction pentru acest dicţionar, pe care ar fi inutil, totuşi, să-l căutaţi în rafturile librăriilor sau ale bibliotecilor. În ce priveşte ediţia Victor Anestin despre care mă întrebaţi, ea nu e "completă", în sensul că, din cauza spaţiului tipografic limitat, n-a putut cuprinde toate scrierile şi articolele literare ale autorului, cele de „popularizare a ştiinţei”, extrem de numeroase, neintrând nici un moment în discuţie, întrucât nu prezintă interes literar. Aşa că o eventuală continuare a acestei inițiative n-ar fi posibilă decât în momentul când s-ar găsi spaţiu tipografie suficient pentru o ediţie cât de cât „completă”.

CE LIPSEŞTE LITERATURII S.F. ACTUALE?

Dacă aş spune că-i lipseşte o revistă, n-aş spune tot adevărul. Îi lipsesc mai multe revisteDe aici ar putea veni, apoi, şi restul care-i mai lipseşte.

Interviul cu Cornel Robu, realizat de Lucian-Vasile Szabo, a apărut în Biblioteca Nova 1987

Sumar, Nr. 67 / noiembrie-decembrie / 2016

In memoriam Cornel Robu

Omagiu Cornel Robu

Trei texte de Cornel Robu

Fișa lui Cornel Robu

Știri SF

Laborator SF

  • LOU, Daniel Timariu

Internext

Cronica de familie

Fototeca

Dosarele Imposibilului

BD

Vector

Știința pentru începători

Pe scurt despre proza scurtă

Galeria fantastică