In memoriam Cornel Robu

CORNEL ROBU

  • voicubugariu
    Voicu Bugariu

Comunitatea sefiştilor din România se distinge şi prin calitatea umană excepţională a câtorva dintre membrii ei proeminenţi. Adrian Rogoz şi Ion Hobana sunt exemple grăitoare în acest sens. Primul, prin infinita lui bunătate şi prin calitatea rară de a fi un prieten desăvârşit, al doilea, datorită manierelor lui de boier iluminist, convertit la o religie laică.

Regretatul Cornel Robu este înrudit spiritual cu maeştrii amintiţi mai sus. Nu mi-a fost dat să cunosc un om mai generos şi sufleteşte mai nobil decât el. Alături de importantele sale merite literare, el a arătat lumii un mod seniorial de a fi, derivat, cred, din devotamentul pătimaş, de convertit religios, faţă de genul literar preferat. La aceasta se adaugă, în ceea ce îl priveşte, un rafinat simţ estetic. A fost un practicant devotat al religiei frumosului şi a încercat, într-o ipoteză de mare răsunet, să argumenteze ideea generoasă a transmutării frumosului în sublim, prin mijloace literare.

Dacă oameni de calibrul regretatului Cornel Robu au preferat sefeul, înseammnă că acest gen literar este demn de tot respectul.

Voicu Bugariu, 13 noiembrie 2016

Sumar, Nr. 67 / noiembrie-decembrie / 2016

In memoriam Cornel Robu

Omagiu Cornel Robu

Trei texte de Cornel Robu

Fișa lui Cornel Robu

Știri SF

Laborator SF

  • LOU, Daniel Timariu

Internext

Cronica de familie

Fototeca

Dosarele Imposibilului

BD

Vector

Știința pentru începători

Pe scurt despre proza scurtă

Galeria fantastică