In memoriam Cornel Robu

AD ASTRA

  • gsasarman
    Gheorghe Săsărman

Așa se încheiau mai toate scrisorile lui, cu acest îndemn esențializat, numind singurul țel demn de orice strădanie: pe căi aspre, către stele! Aspru i-a fost drumul, de mulți ani încoace, de când se tot apropia, tenace dar și cu vervă, de intangibilul zenit. Retras în sihăstria lui, ca un nou stâlpnic, ne bucura periodic cu sclipitoarele roade ale subtilului său har analitic, dublat de o erudiție fără pereche, roade care l-au propulsat pe drept printre exegeții de renume ai literaturii speculative universale. De o veșnicie ascuns vederii noastre, a neofiților, abia dacă suntem în stare să percepem schimbarea lui de adresă, cu o destinație astrală. Ne va lipsi însă cumplit – și o vom resimți dramatic cu trecerea timpului – veghea lui discretă, binevoitoare, contrapunctată cu ghidușii și cu autoironie.

Acum nici un an m-a surprins trimițându-mi o „antologie comparativă și contrastivă”, cum i-a spus el, intitulată Mortua est. Evident, tema îl preocupa, așa cum ne preocupă pe toți, de la o vârstă. Dar nu tema, ci variațiunile ne interesează, scria el în comentariul introductiv la acea crestomație, editată „SF Samizdat”, în scopuri „non profit” de către antologatorul „dezinteresat pecuniar”, spre personală folosință („personalis usus” adaugă el în încheierea unui lung pomelnic poliglot de asigurări împotriva oricăror acuzații de violare a drepturilor de autor). Și totuși, însăși așezarea unei culegeri de texte sub egida celebrei elegii eminesciene, de la care se preia și titlul, pare să ne sugereze acum, privind în urmă, perspectiva unui om neîmpăcat cu soarta sa de muritor. Ori poate intenția unui alt mesaj postum, a cărui semnificație mai rămâne de descifrat.

Ne lipsești de pe acum, prietene, tu care cu modestie semnai, poznaș, Cornelius Servus!

Gheorghe Săsărman , München, 14 noiembrie 2016 

 

Sumar, Nr. 67 / noiembrie-decembrie / 2016

In memoriam Cornel Robu

Omagiu Cornel Robu

Trei texte de Cornel Robu

Fișa lui Cornel Robu

Știri SF

Laborator SF

  • LOU, Daniel Timariu

Internext

Cronica de familie

Fototeca

Dosarele Imposibilului

BD

Vector

Știința pentru începători

Pe scurt despre proza scurtă

Galeria fantastică